Hipnoterapija - psichologe- Agnieska-Kasinska-Vilnius

Kaip vaikystės traumos gali būti atskleistos regresinės hipnoterapijos būdu?

Dirbant su klientais psichoterapijos metu vaikystės traumos dažna darbo užduotis, kai klientas atsimena kažkokį vaikystės įvykį, dažniausiai skaudų trauminį įvykį, bet tik dalinai, o pagrindiniai įvykiai yra kaip tuščia dėmė – teigia šeimos psichologė Agnieška Kašinska. Mūsų psichika turi savybę išstumti skaudžią patirtį, kurios negali įsisąmoninti ir perdirbti. Kai žmogus žino, kad kažkas buvo arba galėjo būti, bet prisiminti nesugeba, tai jį labai gąsdina ir kelia nerimą.